Generowanie Gwarancji Pochodzenia

Każde źródło OZE w nowym jak i starym systemie wsparcia może generować Gwarancje Pochodzenia.  Natomiast, wolumen produkcji energii elektrycznej publikowany przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego jest równy wolumenowi wygenerowanych Gwarancji Pochodzenia przez źródło. Dlatego też, w celu sprzedaży Gwarancji Pochodzenia należy założyć konto w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia i o nie zawnioskować. Mianowicie można to robić miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Natomiast, gdy Gwarancje Pochodzenia znajdą się już na Państwa koncie w odpowiednim Rejestrze my chętnie je od Państwa odkupimy.
We wszystkich tych procesach chętnie  wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem.

Gwarancje Pochodzenia – Nasze usługi

Oferta zakupu Gwarancji Pochodzenia oparta na zmiennych lub stałych cenach

Wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert zakupu Gwarancji Pochodzenia z Państwa instalacji wytwórczej

Wspieranie procesów związanych z transferem Gwarancji Pochodzenia

Składanie wniosków o wydanie Gwarancji Pochodzenia

Warunki zakupu Gwarancji Pochodzenia ze źródeł OZE

Możemy Państwu zaoferować następujące warianty rozliczeń:

  • Stała cena – za każdą wygenerowaną Gwarancję Pochodzenia,
  • Stała cena – za określony umownie wolumen produkcji dla konkretnego okresu produkcji,
  • Zmienna cena – za każdą wygenerowaną Gwarancję Pochodzenia,
  • Zmienna cena – za określony umownie wolumen produkcji dla konkretnego okresu produkcji.

Cena zmienna oznacza, że szukamy na rynku najlepszych cen na zbycie Państwa Gwarancji Pochodzenia i dzielimy się tą ceną w uzgodnionej umownie proporcji lub pobieramy od Państwa z góry ustaloną opłatę za usługę w PLN/MWh.

Gwarancje Pochodzenia – Państwa korzyści

Nasi eksperci znajdą najlepszą cenę dla Państwa Gwarancji Pochodzenia

Nasze doświadczenie pozwala
w pełni wykorzystać obecny potencjał rynku

Posiadamy szeroki zakres kontaktów w branży energetycznej

Wieloletnie doświadczenie
i specjalistyczna wiedza naszych  ekspertów

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl