Głównym przedmiotem działalności GEWI jest zakup energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych takich jak: Farmy wiatrowe, Farmy fotowoltaiczne
i Biogazownie

Obsługujemy źródła wytwórcze w systemie aukcyjnym, systemie zielonych certyfikatów, jak i poza systemem wsparcia

Nasze usługi

Prognozowanie produkcji źródeł wytwórczych

Sprzedaż zaprognozowanych wolumenów produkcji na giełdzie energii

Operatorstwo handlowe oraz handlowo-techniczne

Raportowanie REMITu

Bilansowanie wyprodukowanych wolumenów w ramach naszej jednostki grafikowej

Na jakich rynkach obracamy energią elektryczną?

Energię zakupioną od klientów sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na Rynku Dnia Następnego, Bieżącego SIDC (XBID) jak i na Rynku Terminowym (OTF). Jako Grupa posiadamy również dostęp do giełdy EPEX SPOT, EEX.

Jakie role pełnimy na rynku?

Na rynku energii elektrycznej pełnimy rolę Sprzedawcy, Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie i Operatora Rynku Handlowo-Technicznego.
W ramach naszej jednostki grafikowej bilansujemy energię zakupioną od wszystkich klientów jak i tą do nich dostarczaną.

Jakie usługi wchodzą w zakres umowy na zakup energii z Państwa źródeł wytwórczych OZE?

W ramach umów na zakup energii elektrycznej zajmujemy się:

 • prognozowaniem produkcji źródeł wytwórczych należących do klientów, na bieżąco dopasowywaniem tych prognoz aby były w nich uwzględnione zmiany w prognozach meteorologicznych czy informacje o przerwach w produkcji,
 • sprzedażą zaprognozowanych wolumenów produkcji na giełdzie energii,
 • grafikowaniem za pomocą systemu WIRE,
 • rozliczaniem energii bilansującej z PSE S.A., jesteśmy gotowi przejąć całe ryzyko kosztów bilansowania Państwa źródła wytwórczego OZE,
 • raportowaniem REMITu,
 • przygotowywaniem dokumentów rozliczeniowych w cyklu miesięcznym, na bazie których wystawiane będą faktury za odebraną od Państwa energię jak i za nasze usługi,
 • Na życzenie klienta:
  • rozliczaniem salda ujemnego z Zarządcą Rozliczeń dla farm
   w aukcyjnym systemie wsparcia,
  • przesyłaniem codziennego raportu o poziomach cen rynkowych.

Warunki w naszych umowach

Po jakich cenach rozliczamy się za zakupioną energię elektryczna?
Jesteśmy otwarci na elastyczne rozwiązania.
Podstawowe warianty rozliczeń z właścicielami źródeł OZE:

 • Po cenach zmiennych – Rynek Dnia Nastepnego (FIX1, FIX2, TGeBASE)
 • Po cenach stałych
 • Mix cen zmiennych i stałych

Na jaki okres zawieramy umowy na zakup energii elektrycznej?
Jesteśmy elastyczni jeśli chodzi o długość trwania naszych umów na zakup energii elektrycznej.

Standardowo:

Państwa korzyści – zakup energii z OZE

Wieloletnie doświadczenie
i specjalistyczna wiedza naszych  ekspertów

Możecie się Państwo skoncentrować na prowadzeniu podstawowej działalności – my przejmiemy procesy zarządzania energią z Państwa źródeł wytwórczych

Oferujemy innowacyjne
i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl