Świadectwa Pochodzenia – Generowanie

Każde źródło OZE w starym systemie wsparcia bazującym na świadectwach pochodzenia może generować Świadectwa Pochodzenia. Dotyczy to źródłeł wytwórczych uruchomionych do 30.06.2016 roku. Wolumen produkcji energii elektrycznej publikowany przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w ramach tzw. Zielonego licznika odpowiada wolumenowi wygenerowanych Świadectw Pochodzenia przez źródło.
W celu sprzedaży Świadectw Pochodzenia konieczne jest posiadanie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia i o nie zawnioskowanie. Świadectwa Pochodzenia zamieniają się w Prawa Majątkowe w momencie wprowadzenia ich do obrotu. Jedno Prawo Majątkowe to 1 kWh. Gdy Świadectwa Pochodzenia znajdą się już na Państwa koncie w odpowiednim Rejestrze my chętnie je w Państwa imieniu sprzedamy po najatrakcyjniejszych cenach rynkowych.
We wszystkich tych procesach chętnie wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem.

Świadectw Pochodzenia – Nasze usługi

Możliwość sprzedaży praw majątkowych z konta wytwórcy
w domu maklerskim

Elastyczna sprzedaż praw majątkowych, ukierunkowana na maksymalizację przychodów wytwórcy

Zakup Świadectw Pochodzenia
od wytwórców i spółek
obrotu / brokerów

Składanie wniosków o wydanie Świadectw Pochodzenia

Warunki obrotu Świadectwami Pochodzenia ze źródeł OZE

Możemy Państwu zaoferować następujące warianty współpracy:

  • sprzedaż Świadectw Pochodzenia na mocy pełnomocnictwa z konta
    w Domu Maklerskim klienta,
  • zakup po z góry ustalonej cenie stałej za każde wygenerowane Świadectwo Pochodzenia,
  • zakup po z góry ustalonej cenie stałej określonego umownie wolumenu produkcji dla konkretnego okresu produkcji,

Świadectwa Pochodzenia – Państwa korzyści

Nasz know-how w zakresie handlu Świadectwami Pochodzenia

Możecie się Państwo skoncentrować na prowadzeniu podstawowej działalności –  my zajmiemy się procesami zarządzania Świadectwami Pochodzenia

Posiadamy szeroki zakres kontaktów w branży energetycznej

Wieloletnie doświadczenie
i specjalistyczna wiedza naszych  ekspertów

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl