Long Term PPA – co to jest?

Long Term PPA to już od kilku lat bardzo popularny temat w branży OZE w całej Europie.  Są to długoterminowe umowy na dostawę energii elektrycznej zawierane pomiędzy spółką obrotu,  konsumentem oraz jej producentem. Polskie doświadczenie w tym obszarze nie jest jeszcze zbyt duże.
Jednak w naszej grupie posiadamy obecnie już kilkadziesiąt tego typu kontraktów i dzięki temu jesteśmy wyposażeni w wiedzę
i doświadczenie niezbędne do zawarcia tego typu umów.
Umowy długoletnie na zakup energii elektrycznej ze źródeł OZE stanowią przy obecnych poziomach kształtowania cen atrakcyjną alternatywę
do systemów wsparcia lub ich uzupełnienie.
Nasi specjaliści chętnie podzielą się z Państwem pomysłami na wykorzystanie obecnych potencjałów rynkowych.

Nasze usługi w ramach Long Term PPA

Kontrakt dostosowany do każdego typu instalacji wytwórczej z branży OZE

Atrakcyjne umowy zapewniające stały przychód dla wytwórcy

Gwarancja zakupu określonego wolumenu przez określony okres czasu

Gwarancja stałych cen

Jakie warunki oferujemy w ramach umów Long Term PPA dla Wytwórców?

•  stała cena za określony profil lub każdą wyprodukowaną MWh,
  czas obowiązywania umowy: do 15 lat z możliwością przedłużenia,
  szukamy dla Państwa odpowiedniego Odbiorcy Końcowego,
  pełnimy funkcje Operatora Handlowego, Sprzedawcy jak i Podmiotu
­   odpowiedzialnego za Bilansowanie,
  przejmujemy wszystkie obowiązki związane ze zgłoszeniami do OSD
­    w Państwa imieniu,
  prognozujemy produkcję Państwa źródła wytwórczego,
  sprzedajemy nadwyżki wyprodukowanej przez Państwa energii na giełdzie,
  wnioskujemy w Państwa imieniu o wystawienie Gwarancji Pochodzenia,
•  przekazujemy Gwarancje Pochodzenia na rzecz Odbiorcy Końcowego,
  kupujemy i umarzamy w Państwa imieniu Prawa Majątkowe pod wolumen
­    energii wyprodukowany przez Państwa źródło wytwórcze i zużyty przez
­   Odbiorcę Końcowego.

Jakie warunki oferujemy w ramach umów Long Term PPA dla Odbiorców Końcowych?

  • stała cena za określony profil lub każdą wyprodukowaną MWh źródła wytwórczego, z którym został połączony Odbiorca Końcowy,
  • czas obowiązywania umowy: do 15 lat z możliwością przedłużenia,
  • szukamy dla Państwa odpowiedniego Wytwórcy,
  • pełnimy funkcje Operatora Handlowego, Sprzedawcy jak i Podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie,
  • prognozujemy Państwa zużycie,
  • dokupujemy dla Państwa energię na giełdzie w godzinach, w których źródło wytwórcze nie wyprodukuje dostatecznie dużo energii,
  • dokupujemy dla Państwa brakujące Gwarancje Pochodzenia na rynku
    w przypadku gdyby Wytwórca nie wyprodukował ich dostatecznie dużo,
  • występujemy z wnioskiem do TGE o potwierdzenie za pomocą odpowiedniego certyfikatu TGE zużycia zielonej energii.

Państwa korzyści

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie PPA

Potrafimy w pełni wykorzystać obecny potencjał rynku

Posiadamy szeroki zakres kontaktów w branży energetycznej

Wieloletnie doświadczenie
i specjalistyczna wiedza naszych  ekspertów

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl