Dla każdej farmy wiatrowej, fotowoltaicznej czy biogazowni, od której kupujemy wyprodukowaną energię elektryczną świadczymy również usługę dostarczania energii na jej potrzeby własne

Co wchodzi w zakres usługi dostarczania energii na potrzeby własne źródła wytwórczego OZE?

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej przez źródło wytwórcze

Zakup zaprognozowanych wolumenów energii na giełdzie lub rynku pozagiełdowym

Pokrycie kosztów transakcyjnych związanych
z zakupem energii elektrycznej

Rozliczenie energii bilansującej z PSE S.A.

Zakup Praw Majątkowych w odpowiedniej ilości w celu „zakolorowania” dostarczonych wolumenów

Przeprowadzenie rozliczenia miesięcznego
z klientem

                                             Szczegóły współpracy

Po jakich cenach rozliczamy dostawy energii na potrzeby własne źródeł wytwórczych?

  • po cenach zmiennych – Rynek Dnia Następnego,
  • po cenach stałych.

Na jaki okres zawierane są umowy na sprzedaż energii?

Na taki sam okres jak w przypadku umowy na zakup energii ze źródła wytwórczego OZE.

Państwa korzyści

Możecie się Państwo skoncentrować na prowadzeniu podstawowej działalności – my dostarczymy odpowiedni wolumen energii

Zapewniamy dostęp do giełd energii

Oferujemy innowacyjne
i elastyczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb

Mogą Państwo skorzystać
z bogatej sieci naszych kontaktów biznesowych

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl