Dlaczego my?

Pracownicy GEWI Sp. z o.o., GEWI GmbH i GETEC ENERGIE GmbH posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie obrotu energią elektryczną na polskim i niemieckim rynku, dlatego jesteśmy znakomicie przygotowani do prowadzenia działalności doradczej. Nasi pracownicy od lat aktywnie śledzą
i analizują zmiany rynku energii w Polsce, Niemczech i Europie. Nasz spółka matka GEWI GmbH to spółka obrotu należąca do grupy GETEC ENERGIE GmbH posiadająca w obrocie ponad 4000 MW zainstalowanej mocy z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych jak i biogazowni. GEWI GmbH działa na niemieckim rynku od 2011 roku. Specjalizuje się w obrocie energią z odnawialnych źródeł energii, oferując tym źródłom rozwiązania w ramach i poza systemem wsparcia. Jej spółka matka GETEC ENERGIE GmbH została założona w 2001 roku i jest aktywna w wielu obszarach związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w branży energetycznej, zatrudnia pond 400 pracowników i należy do działającego w całej Europie Holdingu GETEC ENERGIE HOLDING GmbH. Zachęcamy Państwa serdecznie do kontaktu w sprawach wymagających wyspecjalizowanych analiz i doradztwa w obszarze obrotu energią elektryczną.

Nasze usługi analityczne i consultingowe

Analizy profili produkcji instalacji wytwórczych

Kalkulacja średnioważonych cen sprzedaży energii z instalacji OZE

Kalkulacja zysków/kosztów profili dla odnawialnych źródeł energii

Przeprowadzanie obliczeń wspierających proces kalkulacji ceny aukcyjnej

Przykładowe tematy analityczne i consultingowe:

  • Analiza profili produkcji Państwa źródła czy całego portfela wytwórczego. Przeanalizujemy dla Państwa jak się zmieniały profile produkcji w skali miesięcznej, kwartalnej, rocznej na przestrzeni lat Państwa źródeł wytwórczych. Wskażemy zmiany poziomów kosztów/zysków profili dla Państwa farm wiatrowych czy fotowoltaicznych.
  • Policzymy Państwu średnioważone ceny sprzedaży energii z Państwa źródeł wytwórczych i na ich bazie oszacujemy prognozowane przychody ze sprzedaży wyprodukowanej przez Państwa energii
    w najbliższych latach.
  • Policzymy dla profili produkcji Państwa farm różnice pomiędzy średnioważonymi cenami a indeksami Rynku Dnia Następnego (TGE S.A.).
  • Jeśli przygotowują się Państwo do aukcji OZE pomożemy Państwu oszacować niezbędne wartości do jak najlepszego wyliczenia ceny aukcyjnej.
  • Porównamy dane dla Państwa farm z danymi dla całego systemu, czyli wszystkich farm wiatrowych czy fotowoltaicznych znajdujących się na terenie Polski.

Państwa korzyści

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku energii elektrycznej

Możliwa obsługa klienta
i przygotowanie analiz w trzech językach: Polskim, Angielskim
i Niemieckim

Posiadamy szeroki zakres kontaktów w branży energetycznej

Oferujemy elastyczne rozwiązania, które są indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl