Na czym polega usługa SOGL?

Usługa SOGL jest dość nową usługą na polskim rynku energii. Związana jest z nowym obowiązkiem wytwórców wobec Operatów Dystrybucyjnych
i Przesyłowego, który zaczął obowiązywać w 2021 roku.
Dokładne wytyczne dotyczące wykonania tych obowiązków zależą od tego, na obszarze którego Operatora Państwa źródła się znajdują.
My śledzimy na bieżąco zmiany wymogów na stronach Operatorów i raportujemy im wszystkie dane zgodnie z najaktualniejszymi wytycznymi. Nasze usługi wykonujemy każdego dnia roku, również w weekendy i święta.
Prognozujemy Państwa godzinowe wolumenu produkcji i raportujemy je do Operatorów. Informujemy ich również o planowanych
przez Państwa przerwach w produkcji.

Nasze usługi w ramach SOGL

Prognozowanie produkcji źródeł wytwórczych

Codzienne przekazywanie prognoz produkcji do OSD

Codzienne przekazywanie prognoz produkcji do OSP

Raportowanie informacji
o dyspozycyjności źródeł wytwórczych do OSD i OSP

                                                          Jak rozliczamy usługę SOGL?

Standardowo usługa SOGL rozliczana jest miesięczne według stawki w PLN za Punkt PPE. Jednak jeśli chodzi o wariant rozliczenia to jesteśmy elastyczni.
Opłata jest zawsze wyższa dla źródeł, które zobowiązane są raportować nie tylko do Operatora Systemu Dystrybucyjnego ale również Operatora Systemu Przesyłowego.

Państwa korzyści

Z nami jesteście Państwo na bieżąco z aktualnymi wytycznymi

Oferujemy elastyczne rozwiązania, które są indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb

Nasi eksperci niezawodnie prognozują godzinowe ilości dostarczanej energii i przekazują je bezpośrednio do operatorów sieci dystrybucyjnych

Posiadamy szeroki zakres kontaktów w branży energetycznej

Osoby do kontaktu

Małgorzata Kucharska

Prezes Zarządu

malgorzata.kucharska@gewi.pl

Maximilian Buder

Wiceprezes Zarządu

maximilian.buder@gewi.pl