SPECJALISTA DS. UMÓW PPA/cPPA W SPÓŁCE OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z OZE

GEWI Sp. z o.o. jest innowacyjną spółką obrotu energią elektryczną należącą do niemieckiej grupy GETEC ENERGIE, specjalizującą się w obrocie energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii. Naszym głównym celem jest wspieranie transformacji energetycznej w Polsce poprzez tworzenie atrakcyjnych modeli współpracy dla przedsiębiorców z branży OZE. Nasz podstawowy obszar działalności polega na prognozowaniu i sprzedaży na rynku hurtowym energii wyprodukowanej przez OZE. Dzięki silnemu wsparciu ze strony naszych trzech niemieckich spółek matek mamy możliwość zaoferowania naszym Klientom kompleksowych i bezpiecznych rozwiązań z zakresu obrotu energią elektryczną.

OPIS STANOWISKA

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. umów PPA/cPPA, która dołączyłaby do innowacyjnej spółki obrotu energią elektryczną z Odnawialnych Źródeł Energii. Kandydaci powinni być kreatywni, komunikatywni i charakteryzować się analitycznym myśleniem.

Zakres obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. umów PPA/cPPA:

 • Współtworzenie razem z Zarządem nowych modeli PPA, cPPA i związana z tym analiza rynku, wycena ryzyk.
 • Kalkulacja ofert, tworzenie symulacji dla różnych scenariuszy rynkowych.
 • Dokonywanie transakcji zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie TGE S.A. (Rynek Dnia Następnego, Rynek Dnia Bieżącego) jak i rynku OTC.
 • Tworzenie narzędzi operacyjnych związanych z obsługą zawartych umów z wytwórcami OZE i odbiorcami końcowymi (excel/Python).
 • Wykonywanie obowiązków wytwórców OZE w ich imieniu wobec OSD, OSP, ZR i innych instytucji w ramach zawartych z nimi umów.
 • Przygotowywanie raportów i zestawień związanych z działalnością operacyjną spółki (excel/Python).

PROFIL KANDYDATA

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych, matematyki i podobnych, lub ekwiwalentne doświadczenie zawodowe.
 • Co najmniej 1-2 lata doświadczenia w branży OZE.
 • Posiadanie wiedzy i zainteresowanie tematyką związaną z obrotem energią z OZE.
 • Doświadczenie związane z pracą nad modelami PPA/cPPA mile widziane.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft Excel.
 • Umiejętności w zakresie programowania w języku Python mile widziane.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Dokładność, zwracanie uwagi na szczegóły.
 • Umiejętność zajmowania się różnymi tematami jednocześnie.
 • Znakomita znajomość języka polskiego jak również bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca współpracę z zagranicznymi klientami.

OFERUJEMY

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.
 • Elastyczny czas pracy z możliwością pracy z domu.
 • Wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.
 • Udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach.
 • Praca w międzynarodowym środowisku.
 • Przyjazna i nieformalna kultura organizacyjna.
 • Wiele wyzwań, praca w bardzo szybko rozwijającej się branży przyszłości.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

GEWI Sp. z o.o.

Pl. Rodła 8, pokój 1101 (11. Piętro)

70-419 Szczecin

Dane kontaktowe

Z AD można się skontaktować:

Tel.: +48 571 53 51 54

Email: privacy@gewi.pl 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.     przystąpienie do procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

b.     działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

c.     zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, jeżeli została taka udzielona – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres, przez który będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą:

a.     przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało wyrażania świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;

b.     dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny związany z rekrutacją:

c.     dane osobowe kandydatów, z którymi nie zawarto umowy o pracę zostaną trwale usunięte po zakończonym procesie rekrutacji w okresie 2 tygodni o zakończenia rekrutacji.

Odbiorcy danych

Podmiot przetwarzający

a.     Administrator Danych na etapie rekrutacji nie udostępnia innym podmiotom Państwa danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje

a.     podanie danych osobowych na etapie procesu rekrutacji nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacji;

b.     podanie danych osobowych na etapie przygotowania umowy o pracę jest obowiązkiem prawnym a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy o pracę;

c.     podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

d.     pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

e.     więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie RODO / Polityka prywatności.

Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie